SÖKSök

Beslut om utredning om ny biobankslag fattat

Beslut om att starta en utredning för att uppnå en mer ändamålsenlig biobankslag är fattat av regeringen.

Särskild utredare blir Johanna Adami som är läkare, professor och rektor och har varit aktiv inom hälso-och sjukvården i 25 år  och med erfarenhet från sjukvård, akademi och näringsliv. Nationella biobanksrådets ordförande Sonja Eaker kommer att delta i utredningen som sekreterare och expert på biobanksfrågor.

Enligt direktivet ska en särskild utredare göra en översyn av den befintliga biobankslagen för att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prov och uppgifter i våra biobanker för både patientens, vårdens och forskningens behov.

Utredningen ska redovisa ett delbetänkande 1 maj 2017 och ett slutbetänkande senast den 31 december 2017. För mer information om direktivet se länk:http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/dir.-201641/