SÖKSök

Hemsida för registerforsknig

Vetenskapsrådet har nu publicerat en hemsida om registerforskning, Registerforskning.se

Där det även finns informaion om biobanker och registerforskning.