SÖKSök

Stor satsning på nationell standard för sjukvårdsintegrerad biobankning

Stor satsning på nationell standard för sjukvårdsintegrerad biobankning

Onkologi i Sverige skriver i senaste nummret om den satsning som görs av landstingen i samarbete med SWElife på sjukvårdsintegrerad biobankning. Nationell samordnare för arbetet är på uppdrag av Nationella biobanksrådet (NBR) Therese Fagerqvist och NBR:s ordförande Sonja Eaker Fält är nationell projektledare för att införa den sjukvårdsintegreade biobanksningen.