SÖKSök

Nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker

Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt korrekt ifylld. Därutöver har forskare och företag framfört att de skulle önska en förenklad rutin vid ansökningar om tillgång till befintliga prov från biobanker.

Den administrativa granskningsrutinen innebär att forskaren/företaget skickar sin biobanksansökan med relevanta bilagor till det Regionala biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen har/ska genomföras. RBC erbjuder rådgivning och svarar på frågor samt granskar de inkomna handlingarna med fokus på att de är kompletta och i enlighet med gällande biobankslagstiftning, men godkänner inte biobanksansökan. Efter att den administrativa granskningen är genomförd kan forskaren/företaget skicka den underskrivna biobanksansökan inkl. bilagor till behörig företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank. Därefter kommer ansökan att behandlas separat på varje berörd biobank i enlighet med den lokala rutinen.

Fördelar med den administrativa granskningen en ingång för frågor och rådgivning – alltid aktuella blanketter och kontaktuppgifter – ansökan granskas i enlighet med gällande biobankslagstiftning- nationellt överenskomna dokument får likvärdig bedömning av ansökningar

För att ta del av den fullständiga informationen om granskningsrutinen och se var du kan vända dig, läs här