Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2018

Publicerat 2018-07-30

Save the date! Nationell Biobankskonferens 2019 i Göteborg

För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell biobankskonferens. Under dagarna samlas runt 250 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi får… » Läs mer

Publicerat 2018-07-05

Biobank Sverige tillsätter provservicekoordinatorer

I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan på att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning…. » Läs mer

Publicerat 2018-07-02

Rekommendationer för tillverkning av Tissue Micro Array (TMA)

Svensk Förening för Patologi har tagit fram rekommendationer avseende tillverkning av Tissue Micro Array (TMA) för forskning. Rekommendationerna finns tillgänglig på Svensk Förening för Patologi’s… » Läs mer

Publicerat 2018-06-15

Nya roller för att stärka Biobank Sverige

Biobank Sverige utökar sin satsning och tillsätter en nationell IT – och verksamhetsgrupp som ett steg mot genomförandet av en nationell IT-strategi för biobankning. Nationell… » Läs mer

Publicerat 2018-06-13

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den etik och juridik-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer… » Läs mer

Publicerat 2018-06-11

Nyhetsbrev nr 20 från Biobank Sverige

De senaste nyheterna från Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet och BBMRI.se) med information av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet. Är du ännu… » Läs mer

Publicerat 2018-05-30

Ny biobanksguide lanserad!

Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en guide som… » Läs mer

Publicerat 2018-05-17

Seminarier om biobankning i Göteborg

Våren 2018 bjuder Biobank Väst in till tre seminarier om biobankning. Seminarierna syftar till att ge kunskap kring hur humana prover som sparas i biobanker… » Läs mer

Publicerat 2018-04-26

Inbjudan till seminarium – Tillämpling av etikprövningslagen och biobankslagen

Vill du veta mer om hur etikprövningslagen och biobankslagen tillämpas i praktiken? Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholmska medicinska biobank bjuder in till seminarium vid… » Läs mer

Publicerat 2018-04-16

Statistik över antal biobanksavtal i Sverige

Under våren 2018 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal från 2013 fram till 2017 genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare. Länk till sammanställningen… » Läs mer

1 2

Välj år

Sök