Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2018

Publicerat 2018-11-26

Regional etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Den 1 januari ändras organisationen med de regional etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och… » Läs mer

Publicerat 2018-11-20

Vinnova beviljar anslag till nationell satsning på precisionsmedicin

Nu ska precisionsmedicin etableras inom hälso- och sjukvården på nationell nivå genom initiativet Genomic Medicine Sweden, GMS. Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till satsningen… » Läs mer

Publicerat 2018-11-20

Regionalt Biobankscentrum Uppsala Örebro söker IT-samordnare

Referensnr AS1206/2018 Sista ansökan 5 dec 2018 Förvaltning Akademiska Sjukhuset Arbetsplats Regionalt cancercentrum Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala-Örebro är ett av Sveriges sex regionala biobankscentrum (www.rbcuppsalaorebro.se)…. » Läs mer

Publicerat 2018-11-14

Biträdande föreståndare för VR-infrastrukturen Biobank Sverige är utsedd

För att stärka upp strukturen och underlätta fördelningen av arbetsuppgifter inom VR-BIS har Anna Beskow utsetts som biträdande föreståndare för VR-BIS forskningsinfrastruktur. I rollen som… » Läs mer

Publicerat 2018-10-29

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik

Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar… » Läs mer

Publicerat 2018-10-25

Välkommen till Nationell Biobankskonferens i Göteborg 2019

Nu är det dags igen för Nationell Biobankskonferens som arrangeras av Biobank Sverige. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga… » Läs mer

Publicerat 2018-10-03

En ny etikprövningsmyndighet ska bildas

Förslag om att bilda en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor överlämnades i en proposition i november 2017. Propositionen, med förslag… » Läs mer

Publicerat 2018-10-03

Utökat uppdrag till Datainspektionen

Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för den svenska tillämningen av GDPR. Med anledning av detta och för att ytterligare förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra… » Läs mer

Publicerat 2018-10-03

EU:s dataskyddsförordning (2016/679)

EU:s dataskyddsförordning (i dagligt tal kallat GDPR) började tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter därmed den befintliga personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar all… » Läs mer

Publicerat 2018-10-02

Genetisk risk: Ska forskare berätta?

Ska genetikforskare informera forskningsdeltagare om de upptäcker sjukdomsrisker hos deltagarna? Ja, skulle många säga, om informationen är till nytta för deltagarna. Men hur vet vi… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök