SÖKSök

Fler biobanksprov samlas in för att förhindra hjärt-kärlsjukdom

De första proven från forskningsstudien SCAPIS 2, som är en fortsättning på SCAPIS, har börjat komma in till biobankerna. – Biobanksprov tillsammans med bland annat bilder av hjärta, halskärl och lungor samt data från lungfunktionstester och enkätsvar om levnadsvanor ger ett fantastiskt underlag för forskning om hjärt-kärlsjukdom, säger Carl Johan Östgren, nationell forskningsledare för SCAPIS 2.

De första deltagarna i pilotstudien av SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) togs emot i Göteborg på Alla hjärtans dag 2012. Ett år senare drog den storskaliga insamlingen i gång med deltagare från hela Sverige. 30 000 slumpvis utvalda SCAPIS-deltagare i åldern 50 – 64 år genomgick omfattande undersökningar mellan åren 2013 – 2018. Materialet från undersökningarna finns samlade i en av världens hittills mest omfattande data-, bild- och biobank.

Hälften av SCAPIS-deltagarna bjuds in till nya undersökningar
Nu drygt 10 år senare startar SCAPIS 2 där 15 000 slumpvis utvalda SCAPIS-deltagare från hela landet kommer att återundersökas. Deltagarna kommer att genomgå i stort sett samma undersökningar som förra gången. SCAPIS 2 har startat i Göteborg och kommer under våren successivt att starta upp i Malmö, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Proven som samlas in är blod och urin. Efter att proven tagits om hand och hanterats av biobanker vid de sex orterna placeras de i biobankernas frysar tills den dagen ett uttag ska göras för forskning.

– I Göteborg tar vi varje vecka hand om prov från 45 deltagare, vilket är 540 provrör. Totalt i Göteborg ska prov från 3300 deltagare samlas in under 2,5 år, vilket innebär nästan 40 000 provrör sammanlagt, berättar Huma Zafar, specialbiomedicinsk analytiker på Biobank Väst och koordinator för provinsamlingen i SCAPIS 2 i Göteborg.  

Biobanksprov underlättar sökandet av riskfaktorer
Forskning som använt sig av material från SCAPIS visar att fyra av tio deltagare har åderförfettning i hjärtats kranskärl. Åderförfettning innebär att fett och andra ämnen som kalcium och kolesterol samlas på insidan av blodkärlen. När de lagras under en längre tid får blodet svårare att passera, vilket kan leda till exempelvis kärlkramp, blodproppar och hjärtinfarkt.

– Genom att biobanksprov i SCAPIS och SCAPIS 2 från samma individ jämförs kan vi få svar på hur biomarkörer för åderförfettningen i blodkärlen har förändrats över tid. Visar det sig att många deltagare har en ökad andel fett i blodkärlen vid återundersökningen (SCAPIS 2) kan biobanksproven hjälpa oss att förstå hur olika riskfaktorer styr utvecklingen av åderförfettning. Fynden av riskfaktorer är viktiga för att kunna förbättra behandlingar och kanske även förhindra att allvarlig sjukdom bryter ut, säger Carl Johan Östgren.

Carl Johan berättar att det har varit otroligt roligt och stimulerande att vara med och bygga upp den nationella infrastrukturen för SCAPIS 2.

– Biobankernas standardiserade process för insamling, hantering och förvaring av biobanksprov ger forskningen jämförbara prover med hög kvalitet. I biobankerna finns det frysta guldet, avslutar Carl Johan.

Fakta om SCAPIS

Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och behandla dem innan sjukdom uppstår.

SCAPIS leds och drivs av forskare från universitet och universitetssjukhus i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Rekommenderade sidor

Bild på Inga Sovari och Karolin Bergenstråhle i Uppsala Biobank.

Forskarporträtt

Ta del av våra forskarporträtt där forskare berättar om hur dem använder biobanksprov för att få nya kunskaper som kan bidra till bättre vård

Läs mer

Om biobanker

Vi förklarar vad som menas med en biobank och ett biobanksprov men också värdet av dessa.

Läs mer