SÖKSök

Förändringar gällande biobanksansökningar enligt Multicenterprincipen

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna.

Detta kommer innebära att multicenteransökningar för studier med etikgodkännande efter den 1 januari 2019 ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

För studier med etikgodkännande innan den 1 januari 2019, ska ansökan skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd.

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta Regionalt Biobankscentrum (RBC) i din sjukvårdsregion. Du hittar kontaktuppgifter HÄR >>