SÖKSök

En andra omgång medel från Vetenskapsrådet ska fördelas för utökad biorbankning av covid-19

I föregående nyhetsbrev berättade vi om de 10 miljoner kronor som Biobank Sverige tilldelats av Vetenskapsrådet för att finansiera utökad biobankning inom regionerna avseende covid-prov och att man tack vare ett stort nationellt engagemang kunnat fördela cirka 4.7 miljoner kronor mellan de 17 deltagande regionerna. Samordning kring biobankning av prov avseende covid-19 är av fortsatt stor betydelse för att man ska kunna bedriva och kvalitetssäkra vård och forskning på området.

Under 2021 är det dags för den andra omgången. En nationell arbetsgrupp kommer åter samverka kring att utvärdera inkomna underlag och en särskilt tillsatt referensgrupp bidrar också till arbetet. Inventeringen av provinsamlingen beräknas vara klar vid halvårsskiftet och därefter inleds det utvärderande arbetet. Formellt beslut om hur medlen fördelas kommer därefter fattas av Tobias Sjöblom, föreståndare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige.

Syftet med satsningen är att nationellt samordna utökad biobankning av covid-relaterade prov inom ramen för vård och behandling och etikgodkända forskningsprojekt. Målet är att prov med geografisk spridning och provtyper av olika slag tillgängliggörs för vård- och behandling, kvalitetssäkring, metodutveckling och forskning.

Elisabeth Norén, nationell koordinator för biobanksstrategi och koordinator för samordnad utökad biobankning av covid-relaterade prov