Nyheter

Här hittar du senaste nyheter från Biobank Sverige

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Biobank Sverige är en viktig nationell infrastruktur och en grundförutsättning för god och jämlik vård, klinisk forskning och Sveriges konkurrenskraft inom life science. I en ny rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning.

Grundkurs i biobankning arrangeras i september

I samband med Nordic Biobank Conference 2022 arrangeras en grundläggande kurs i biobankning. Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal, forskningsstödjande personal och andra som kommer i kontakt med biobankning.

Införandeprojektet som ska göra det lätt att ansluta till nya SBR

Svenska biobanksregistret (SBR) är ett nationellt register för biobanksprov som sedan 2021 förvaltas och utvecklas av Biobank Sverige med stöd av regionerna. Vi har träffat Ulrica Lindberg som är projektledare för införandeprojektet av SBR och som berättar om arbetet...

Ny digital broschyr ska synliggöra svenska kohorter

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram en digital broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Vägledning kring hantering och utlämnande av personuppgifter för forskning

Hanteringen av personuppgifter har inte varit helt självklar sedan GDPR trädde i kraft, detta gäller inte minst vid forskning där tillgång till data ofta är avgörande. Som ett sätt att vägleda personal och forskare har Kliniska studier Sverige publicerat två publika rapporter om just det här.

Nyhetsbrev

Ta del av Biobank Sveriges tidigare nyhetsbrev, du hittar alla på sidan Nyhetsbrevsarkiv

Får du inte våra nyhetsbrev?

Registrera dig här