SÖKSök

Start  /  Nyheter

Nyheter

Här hittar du aktuella nyheter från Biobank Sverige. Glöm inte bort att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Årsarkiv

Välj årtal

Ny medborgartjänst ska förenkla samtyckeshanteringen för biobanksprov

Biobank Sverige lanserar en medborgartjänst som gör det möjligt för privatpersoner att digitalt meddela ändringar av sitt samtycke för de vårdprov som sparats i biobanker. Tjänsten är framtagen i samverkan med regionerna och går att nå via 1177.

Läs mer
En bild som visar en samling prov.

Så påverkar den nya biobankslagen etikprövningar för forskare

Etikprövningsmyndigheten kommer inte längre att fråga vilken biobank som används eller vem som är huvudman för biobanken vid etikansökningar. Biobank Sverige förklarar vad detta betyder för dig som forskare.

Läs mer

Kostnadsfria e-kurser ska öka kunskapen om biobanker

Biobank Sverige lanserar en ny lärplattform för att möta den stora efterfrågan som finns på digitala utbildningar.

Läs mer
Dekorativ bild som visar Biobank Sveriges logotyp i olika skärmupplösningar (datorskärm, Ipad, telefon).

Intervju Nathalie Fessé Ljungbäck: ”Santiago hade kanske inte funnits idag om vi inte hade upptäckt hans sjukdom”

Biobank Sverige har träffat Nathalie Fessé Ljungbäck som berättar om sin sons väg mot tillfrisknande och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Kollage av bilder på bebis, mamma och pappa.

Ordförande Svenska PKU-föreningen: ”En gång i timmen föds ett barn någonstans i världen som har PKU och som inte vet om det”

Biobank Sverige har träffat Marcus Strandepil som är ordförande för svenska PKU-föreningen. Vi diskuterar innebörden av PKU och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild till vänster på Marcus Strandepil, ordförande svenska PKU-föreningen. Bild till höger av några provrör.

Ny prislista för kliniska prövningar och prestandastudier

Biobank Sverige har beslutat om en nationell prislista för kliniska prövningar och prestandastudier som involverar biobanksprov.

Läs mer
Bild som visar en stor mängd biobanksprov med blå kork.

Multicenterprincipen upphör

Den nationella principen för multicenterstudier blir inaktuell och upphör i samband med den nya biobankslagens ikraftträdande den 1 juli.

Läs mer
Bild som visar en samling av prov.

Vem prioriterar biobankerna?

Trots sitt fundamentala värde för både hälso- och sjukvård och klinisk forskning är biobankerna inte en prioritering.

Läs mer
Bild som visar ett antal biobanksprov i ett ställ.

Ny rutin tillgängliggör 1,5 miljoner covid-19-prov för forskning

Biobank Sverige öppnar tillsammans med regionerna och NPC upp en nationell samling av covid-19-prover för att underlätta mer forskning.

Läs mer

Paneldiskussion om nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård – en summering

I en gemensam ansats att belysa de nationella infrastrukturernas behov av långsiktighet, hållbar finansiering och ökad samverkan, arrangerades en paneldiskussion 10 mars.

Läs mer
Slutbild för webbinariet den 10 mars med titeln: Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård? För bästa utväxling av precisionsmedicin.
1 2 3 4 5