SÖKSök

Arkiv: Forskarporträtt

Barntumörbanken – en resurs för forskning om barntumörer

Barncancer drabbar varje år drygt 350 barn i Sverige. Tack vare forskning och en ständig utveckling av vården överlever i dag fler än åtta av tio barn. Men, det finns en stark önskan att ytterligare öka överlevnaden och minska sena komplikationer, såsom exempelvis hjärntrötthet och balans- och inlärningsrubbningar, orsakade av den intensiva behandlingen. Barntumörbanken är […]

Läs mer
Johanna Sandgren, enhetschef Barntumörbanken

Fler biobanksprov samlas in för att förhindra hjärt-kärlsjukdom

De första proven från forskningsstudien SCAPIS 2, som är en fortsättning på SCAPIS, har börjat komma in till biobankerna. – Biobanksprov tillsammans med bland annat bilder av hjärta, halskärl och lungor samt data från lungfunktionstester och enkätsvar om levnadsvanor ger ett fantastiskt underlag för forskning om hjärt-kärlsjukdom, säger Carl Johan Östgren, nationell forskningsledare för SCAPIS […]

Läs mer

Njurmedicinsk biobank ska möjliggöra precisionsmedicin

Genom att samla in, bevara och forska på biobanksprov vill Inga Soveri möjliggöra precisionsmedicin för patienter med njursjukdomar. – Visionen är att vi genom tillämpningen av våra resultat ska kunna erbjuda varje patient en mer individualiserad diagnos och behandling. Inga Soveri är överläkare och docent i njurmedicin och projektkoordinator från Uppsala för det nationella projektet […]

Läs mer

Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist forskar på att ta reda på varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Tack vare Biobanken norr har hon gjort flera viktiga upptäckter som hjälper läkare diagnosticera sjukdomen innan den bryter ut.

Läs mer

Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Med hjälp av invånarnas bidrag kan Ingvar Bergdahl studera effekterna av miljögifter på västerbottningarnas hälsa. Med tiden har han använt dessa provsamlingar så mycket att han idag hjälper andra forskare i deras forskning.

Läs mer
Ingvar Bergdahl

Patientnära studier för bättre cancerbehandlingar

Bröstcancer och malignt melanom hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige. Genom att utföra forskningen i nära samarbete med vården kan Roger Olofsson Bagge snabbt föra in forskningsresultat i konkreta behandlingar.

Läs mer

Bättre förebyggande behandling mot magcancer

Genom att följa personer som får magsäckscancer försöker forskarna lära sig mer om hur bakterien ger upphov till cancern för att kunna hitta anpassade behandlingar.

Läs mer
Fotografi på Joar Franzén

Mer involverade patienter ger bättre vård

Medicinsk forskning är en hörnsten i arbetet för att vården ska kunna erbjuda bättre behandlingar. Allt från influensa till cancer. Det finns ytterligare en grupp, som är viktig i processen för att ta fram nya läkemedel eller behandlingar: patienterna.

Läs mer

Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

Det är tack vare prov från biobanker som Tove Fall kan undersöka vad som förändras när en person går från att vara frisk till att få diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

Läs mer

Han vill lösa narkolepsins gåta

Autoimmuna sjukdomar är ett stort problem. Det finns stora hål i kunskaperna om autoimmunitet, både om vilka sjukdomar som är autoimmuna och om vad som faktiskt händer i kroppen, hål som forskarna försöker fylla i.

Läs mer

Livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt

Människors livsvillkor och psykosociala situation påverkar risken att drabbas av hjärtinfarkt. Det har Margareta Kristensson visat i sin forskning.

Läs mer
Fotografi på Margareta Kristensson

Snabbare och mer individanpassad cancerbehandling

Anders Ståhlberg arbetar med att ta fram nya sätt att upptäcka cancer med hjälp av blod- och urinprov.

Läs mer
Anders Ståhlberg

Ny individanpassad behandling för IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en allvarlig sjukdom som varje år drabbar flera tusen svenskar. Jonas Halfvarsson leder ett forskningsprojekt som ska ta fram mer individanpassade behandlingar för IBD.

Läs mer
Jonas Halfvarson