Forskarporträtt

Vill du veta mer om forskning på biobanksprov? Här här vi publicerat intervjuer med forskare runt om i Sverige som använder prov från biobanker i sin forskning.

Eskil Degsell: Mer involverade patienter ger bättre vård

Eskil Degsell: Mer involverade patienter ger bättre vård

Medicinsk forskning är en hörnsten i arbetet för att vården ska kunna erbjuda bättre behandlingar. Allt från influensa till cancer. Det finns ytterligare en grupp, som är viktig i processen för att ta fram nya läkemedel eller behandlingar: patienterna.

Alexander Lind: vill lösa narkolepsins gåta

Alexander Lind: vill lösa narkolepsins gåta

Autoimmuna sjukdomar är ett stort problem. Det finns stora hål i kunskaperna om autoimmunitet, både om vilka sjukdomar som är autoimmuna och om vad som faktiskt händer i kroppen, hål som forskarna försöker fylla i.