Solbritt Rantapää Dahlqvist: Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist: Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist forskar på att ta reda på varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Tack vare Biobanken norr har hon gjort flera viktiga upptäckter som hjälper läkare diagnosticera sjukdomen innan den bryter ut. – Det är världens bästa biobank, säger...
Ingvar Bergdahl: Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Ingvar Bergdahl: Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Runt om i Sverige finns flera stora befolkningsbaserade provsamlingar – även kallade kohorter – som helt eller delvis har samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. I en kohort kan personer följas över tid, vilket är av stort värde för att kunna...
Joar Franzén: Bättre förebyggande behandling mot magcancer

Joar Franzén: Bättre förebyggande behandling mot magcancer

In English Magsäckscancer är en av de vanligare cancerformerna och den tredje vanligaste orsaken till att människor dör i cancer. Varje år upptäcks runt 1000 nya fall i Sverige. I mer än hälften av fallen ligger en infektion av bakterien Helicobacter pylori bakom...
Eskil Degsell: Mer involverade patienter ger bättre vård

Eskil Degsell: Mer involverade patienter ger bättre vård

In English Medicinsk forskning är en hörnsten i arbetet för att vården ska kunna erbjuda bättre behandlingar. Allt från influensa till cancer. Det finns ytterligare en grupp, som är viktig i processen för att ta fram nya läkemedel eller behandlingar: patienterna....
Tove Fall: Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

Tove Fall: Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

In English Det är tack vare prov från biobanker som Tove Fall kan undersöka vad som förändras när en person går från att vara frisk till att få diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom. Biobanker ger forskarna nya verktyg för att få fram information om hur sjukdomar kan...