x
Nationella Biobanksrådet

Hej Biobank Sverige!

- hej då Nationella biobanksrådet

Ett stärkt samarbete mellan universitet, landsting/regioner och näringsliv har startat för att skapa en nationell biobanksinfra- struktur. Ett led i det fördjupade samarbetet är att namnet Nationella biobanksrådet kommer att ersättas med Biobank Sverige. Även BBMRI.se ingår i den nationella biobanksinfrastrukturen.
Nationella Biobanksrådet blir Biobank Sverige
Sök
Basic information in english
x
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

AKTUELLT

ARKIV: