SÖKSök

Arkiv: Nyhetsbrev 28

Nationell samordning ska underlätta utplock av vätskebaserade prov

Biobank Sverige erbjuder sedan flera år tillbaka rådgivning samt stöd vid planering och genomförande till forskningsstudier med nationell insamling av vätskebaserade prov. Proven förvaras i olika regioner och är insamlade i olika volymer och format. Prov och tillhörande data är registrerade i olika typer av IT-system. Skillnaderna gör att utplock av prov ur dessa provsamlingar […]

Läs mer

Samarbetet avgörande inom SCAPIS genetik

The Swedish Cardiopulmonary bioimage study (SCAPIS) är en nationell populationsbaserad kohort som syftar till att studera kardiovaskulära sjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Med sina 30 000 deltagare i åldrarna 50-64 år är SCAPIS ett världsunikt projekt och den hittills största populationsbaserade studien i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Studien, som är indelad i flera […]

Läs mer

Ny IT-enhet ska förbättra det svenska biobanksregistret

Det svenska biobanksregistret (SBR) även kallat nationella biobanksregistret (NBR) är regionernas gemen­samma register för alla sparade biobanksprov tagna inom Sveriges regioner. Driften av registret har tidigare hanterats genom företaget Inera AB men kommer från och med 1 juli 2021 istället att skötas av Biobank Sveriges nya IT-enhet (Biobank Sverige IT), organisatoriskt placerad inom Uppsala Biobank. […]

Läs mer

Vårmöte Patologi & Cytologi 2021

Till årets vårmöte för patologi & cytologi var Biobank Sverige inbjudna för att tala om ”Biobank – Hur främjar vi forskning?”. Under mötet belyste vi några förbättringsområden, exempelvis att underlätta för att verksamheterna kan få kostnadstäckning för forskningsservice, att få förenklade, samordnade och harmoniserade processer gällande tillståndsansökningar men också möjligheten att bygga upp ett register […]

Läs mer

”Synlighet för våra provsamlingar medför ökade möjligheter”

Biobank Sverige har mött Tobias Sjöblom som förklarar fördelarna med forskningsinfrastrukturen BBMRI-ERIC, vad Finland gör så bra inom biobankning och utmaningarna med internationell samverkan. I sin roll som professor men också prefekt för Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, har Tobias Sjöblom en lång erfarenhet av internationell samverkan och forskning. Som verksam […]

Läs mer