SÖKSök

Arkiv

Nya testpersonnummer att använda i SBRs demomiljö

Nu kan ni hitta testpersonnummer att använda för att skapa ärenden och testa systemet HÄR.

Läs mer

Flera certifikat vid inloggning

Vid inloggning i våra system SBR och BISKIT så har det dykt upp fler certifikat att välja på kopplat till SITHS-kortet, detta är inget som vi styr över själva.Vi har därför just nu en pågående dialog med Inera för att se om det går att ordna så att bara certifikatet för HSA-ID syns.Men för tillfället […]

Läs mer

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-07-03

Hej, Den 3/7 har vi gjort en ny lansering av SBR som innebär att funktioner och information i systemet följer nya biobankslagen. Nytt för registeradministratörer Samtyckesadministratör och samtyckeshandläggare Användarhandboken är uppdaterad. Inspelad demo av vad som är nytt hittas på Biobank Sveriges intranät: SBR – Det Svenska biobanksregistret : Intranät – Biobank Sverige (sprintdemo 26)

Läs mer

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet

I den här rapporten beskriver PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Biobank Sverige nyföddhetsscreeningen med PKU-prov i Sverige, samt den unika PKU-biobanken. Rapporten är främst avsedd för regering, berörda departement och beslutsfattare med anknytning till screeningverksamheten med PKU-prov men kan med fördel även läsas av den som vill veta mer om verksamheten överlag.

Läs mer

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-06-13

I eftermiddag 13/6 kommer vi att göra en ny produktionssättning av SBR som bl.a. hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”. Nytt för alla användare Nytt för registeradministratörer Nytt för samtyckesadministratörer Nytt för både samtyckeshandläggare vid PFE och samtyckesadministratörer Användarhandboken är uppdaterad.

Läs mer

Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2023-02-08

Idag 2023-02-08 har vi gjort en produktionssättning till SBR. Huvudmännen kan nu själva göra registerutdrag enligt artikel 15 GDPR och Loggutdrag från SBR. 2 nya roller har skapats för detta och rollerna behöver tilldelas användare som ska ha behörighet att göra dessa utdrag. Mallen ”Användarkonto i SBR” och ”Användarhandboken” är uppdaterade.

Läs mer

Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Bibliometri-rapporten utgår från perioden 2016–2020 och summerar bland annat antal citeringar, studiedesign och antal medförfattare bland 13 svenska forskningsprojekt. Data presenteras på ett sätt som ska underlätta jämförelse med andra nationella och internationella kohorter och forskningsinfrastrukturer. Målet är att bibliometri-rapporten och dess data ska stödja framtida analyser och diskussioner.

Läs mer
Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Ny individanpassad behandling för IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en allvarlig sjukdom som varje år drabbar flera tusen svenskar. Jonas Halfvarsson leder ett forskningsprojekt som ska ta fram mer individanpassade behandlingar för IBD.

Läs mer
Jonas Halfvarson