SÖKSök

Ny rapport: Biobanksprov för forskning – lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

I en ny projektrapport framtagen tillsammans med Swelife presenterar Biobank Sverige lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige.

Sjukvårdvårdsintegrerad biobankning (SIB) är ett gott exempel på när patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens bästa går hand i hand. Projektet att införa SIB på sjukhus runt om i Sverige har pågått under drygt fem år och haft finansiering från regionerna och Swelife. Några viktiga fördelar med SIB är att forskningsproven får en hög och jämförbar kvalitet samt att fler patienter kan inkluderas i studier, oavsett var i landet de bor.

– Många prov tas varje dag för att ge den enskilda patienten rätt vård och behandling. När patient, vård och forskning samverkar och när vårdens befintliga processer kan användas för biobankning av forskningsprov uppstår nya möjligheter. Patienter kan följas över lång tid och analysresultat kan jämföras. Detta leder till ny kunskap både för att förbättra och utveckla vården, men också för att ta oss an och vara bättre rustade för nya hälsoutmaningar, säger Sonja Eaker Fält, chef för Regionalt biobankscentrum Mellansverige samt ordförande för beredningsgruppen Biobank Sverige.

Ta del av rapporten:

Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning (PDF)

I rapporten finns artiklar med personer som på olika sätt varit involverade i projektet:

  • ”Det här är en viktig infrastruktur” – Jenny Nordborg, life science-samordnare vid Regeringskansliet.
  • ”Sjukvårdsintegrerad biobankning har blivit ett begrepp” – Jenny Åkerblom, avdelningschef på Biobanken norr.
  • ”Man måste bygga en vilja och en förankring” – Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik vid Uppsala universitet.
  • ”Projektet har skapat en större samsyn” – Therese Fagerqvist, tidigare projektledare för införandet av SIB.
  • ”Det ger ett lugn och en trygghet hos personalen” – Hanna Fransson, projektledare i Biobank Sverige.

Om Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Sjukvårdsintegrerad biobankning, SIB, är en nationell modell för att samla in, hantera och bevara forskningsprov. Modellen gör det möjligt att samla in prov för forskning på ett likvärdigt sätt på alla platser där den är implementerat i Sverige i samband med sjukvårdens befintliga rutiner för provtagning.