SÖKSök

Mobilt kit för Sjukvårdsintegrerad biobankning

Örebro Biobank är först ut i landet att erbjuda ett mobilt kit för att kunna samla in prov enligt modellen Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) på vårdcentraler, något som underlättar för patienter som vill delta i forskningsstudier. 

– Vi har lyckats ”lyfta ut” SIB-modellen som finns implementerad på de större sjukhusen, utveckla en minivariant och få den att fungera på vårdcentraler, berättar Kerstin Malm som är provservicekoordinator i Region Örebro län.

Idag är SIB implementerad vid ett 30-tal sjukhus runt om i Sverige och 259 etikgodkända studier samlar efter samtycke från patienterna forskningsprov via SIB. De vanligaste diagnoserna som använder SIB är hjärta-kärl, cancer, diabetes, psykiatri och neurologi. Många av studierna samlar forskningsprov för biobankning på flera sjukhus för att få tillräckligt med patientunderlag. Nu finns alltså även möjligheten att samla prov på patienter som vill medverka i forskning med SIB-modellen på vårdcentraler.

– Vi tillgängliggör forskning för patienter. Först ut att använda vårt mobila SIB-kit är en diabetesstudie. Efter lämnat samtycke kan patienter i samband med sina ordinarie besök på vårdcentralen lämna prov för forskning. Forskningsproven tas när patienten besöker sin diabetessköterska. Direkt efter provtagning tas provet om hand av BMA (biomedicinsk analytiker) på vårdcentralen. Provet alikvoteras och förbereds för frysning. De infrysta alikvoterna transporteras sedan vidare till laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro, säger Pernilla Karlefors lokalt ansvarig för SIB i Region Örebro län.

– En framgång i diabetesstudien har varit att vi haft en dedikerad och väldigt engagerad person som lett arbetet på vårdcentralens laboratorium. Vi, Kerstin och jag, har också varit på plats på vårdcentralen och informerat och utbildat personalen. Studien har tyvärr gått lite på halvfart under pandemin. Det har varit svårt att inkludera personer till studien eftersom covid-19 gjort att patienterna inte besökt sin vårdcentral i lika stor utsträckning, säger Pernilla.

Vilka är de stora fördelarna för forskningsstudier? Kerstin berättar att mobila SIB-kit gör det möjligt att nå och inkludera patientgrupper som sällan är i behov av vård på sjukhus. Många patienter utreds, behandlas och följs upp på sin vårdcentral. Det är enklare att inkludera patienter när de slipper resa långt för provtagning. Den standardiserade process som SIB erbjuder säkerställer också en hög och jämförbar kvalitet på forskningsprov.

Om Sjukvårdsintegrerad biobankning

Sjukvårdsintegrerad biobankning, SIB, är en nationell modell för att samla in, hantera och bevara forskningsprov. Modellen gör det möjligt att efter samtycke av patienterna/provgivarna samla in prov för etikgodkänd forskning på ett säkert och likvärdigt sätt på alla platser där det är implementerat i Sverige i samband med sjukvårdens befintliga rutiner för provtagning.

Se också:

Rapport: Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning