Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, SEPTEMBER 2022. #33

Nordic Biobank Conference – an important step towards increased collaboration

I september samlades över 500 personer för att diskutera utmaningar och möjligheter inom nordisk biobankning.
» Läs rapporten från konferensen
Covidprov i ett laboratorium

I fokus: Covid-19

Genom två olika intervjuer belyser vi arbetet som sker inom Biobank Sverige kopplat till covid-19 men också varför forskningen är så viktig för att exempelvis förstå och förklara postcovid.
» Elisabeth "Bettan" Norén: ”Målet är att tillgängliggöra prov för forskning”
» Soo Aleman: "Det behövs mycket mer postcovid-forskning"

Flera fördelar med Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Insamlingen av prov är avgörande för forskning men har länge skett vid sidan av vårdens rutiner. I en ny film förklaras bakgrunden och fördelarna med den nationella modellen Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB).
» Se filmen om införandet av SIB i vårdens ordinarie rutiner
Se också:
» Rapport: "Biobanksprov för forskning - lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning"
provets väg

Provets väg - en guide för forskning på biobanksprov

Den nya filmen "Provets väg" lyfter fram vad som är viktigt att tänka på om biobanksprov ska ingå i en forskningsstudie.
» Se filmen

Vad innebär förslaget om en ny biobankslag?

Biobank Sverige har genom två dokument sammanställt allt du behöver veta om det nya lagförslaget. Du hittar all information på vår nya informationssida om nya biobankslagen.
» Besök informationssidan om nya biobankslagen

Ny rapport ger vägledning kring samverkan mellan patienter, vård och forskning

Rapporten visar på vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan.
» Läs mer och ladda ner rapporten
Framsidan

Forskning enligt etikprövningslagen – lärdomar från den 16 september

Biobank Sverige in forskare och andra intresserade till en digital diskussion tillsammans med Vetenskapsrådet, Etikprövningsmyndigheten mf.l gällande användningen av hälsodata och prov i forskning.
» Läs mer om forskning enligt etikprövningslagen

Kalendarium - aktuella evenemang

5 oktober: Biobank Cohort Forum
30 november: Biobank Cohort Forum
8 november: Registerforskningsdagen
7 december: Biobank Cohort Forum

» För mer aktuella händelser, se vårt kalendarium på biobanksverige.se

Reviderade nationella mallar för biobanksansökan

Som ett led i Biobank Sveriges ständiga förbättringsarbete har vi reviderat samtliga nationella mallar för biobanksansökan (L- och N-serien) samt de instruktionsdokument som finns som stöd (K, M).
» Läs mer om förändringarna i dokumenten

Ny FAQ

Finns det ett DNA register i vårdens biobanker som kan användas för brottsutredningar?

» Se samtliga FAQ på Biobank Sveriges webbplats

Nyheter dokument

  • Nytt dokument: L6. Avtal när forskare själva hämtar prov hos biobank för transport. Efter önskemål från regioner har juridiska arbetsgruppen tagit fram ett avtal som kan användas när forskare (eller av den utsedd person) själva hämtar de prov som ska transporteras från regionens laboratorium för att användas i en forskningsstudie. Det är biobanken som beslutar om det är ett möjligt alternativ för den aktuella studien.
  • Reviderade dokument för biobanksansökan inklusive instruktionsdokument (L1, L1a, L1b, L1c, L1f, L1g, K4, N1a, N1b, N2, M3).
» Alla externa dokument finns samlade här
Interna dokument finns på Biobank Sveriges intranät (inloggning krävs).
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter