Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, AUGUSTI 2023. #35

Ny biobankslag sedan 1 juli

Sverige fick en ny biobankslag den 1 juli 2023. Biobank Sverige kommer att
fortsätta arbetet med att underlätta implementeringen av lagen. Här har vi samlat några värdefulla länkar:

Multicenterprincipen tas bort

Den nationella principen för multicenterstudier upphörde den 1 juli i samband med att den nya biobankslagen trädde i kraft.
» Läs artikeln på svenska
» Läs artikeln på engelska
Dekorativ bild som visar Biobank Sveriges logotyp i olika skärmupplösningar (datorskärm, Ipad, telefon).

Biobank Sverige lanserar lärplattform

Biobank Sverige lanserar en ny lärplattform för att möta den stora efterfrågan som finns på digitala utbildningar. Alla kurser blir både öppna och kostnadsfria.
» Läs mer om lärplattformen

Ny nationell prislista för kliniska prövningar

Biobank Sverige har beslutat om en nationell prislista för kliniska prövningar och prestandastudier som involverar biobanksprov. Prislistan gäller regionala biobankscentrum (RBC) och regionernas biobanker.
» Läs mer om prislistan

I fokus: PKU-prov screening, analys och biobank.

I en rapport från tidigare i år beskrivs nyföddhetsscreeningen med PKU-prov i Sverige, samt den unika PKU-biobanken.
» Läs och ladda ner rapporten
Framsidan av rapporten "Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet". Bilden visar en bebis som håller en vuxen persons finger.

Intervjuer PKU:

Kollage av bilder på Santiago.
Bild till vänster på Marcus Strandepil, ordförande svenska PKU-föreningen. Bild till höger av några provrör.
Covidprov i ett laboratorium

Unik covid-provsamling tillgänglig för forskning

Nu finns en nationell samling av covid-19-prov för att möjliggöra mer forskning. Tillsammans med regionerna och NPC vid Karolinska Institutet, har Biobank Sverige tagit fram en ny ansökningsprocess som möjliggör ny kunskap om covid-19 och smittspridningen i Sverige.
» Läs mer om covid-provsamlingen

"Nej-talong" blir "E1. Ändring av samtycke"

I samband med den nya biobankslagen har en revidering skett av dokumentet "E1. Nej-talong" som används av provgivare för att ändra eller begränsa sitt samtycke för prov som bevaras i biobanker. Dokumentet heter nu istället "E1. Ändring av samtycke".

» Läs mer om ändring av samtycke

Kalendarium - aktuella evenemang

11 september: Biobank Cohort Forum - webinar
14 september: Ny biobankslag - webbinarier
25 september: Vad borde samordnas i en nationell strategi för svenska biobankskohorter? - digital workshop
11 oktober, 8 november, 28 november: Seminarier om ATMP
8-9 november: Konferensen "Vi kan forskning"
13-14 november: Registerforskning 2023


» För mer aktuella händelser, se vårt kalendarium på biobanksverige.se
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter