SÖKSök

Lätt att göra rätt – ett steg mot förenkling

Projektet ”Lätt att göra rätt” syftar till att förenkla processen för forskare som vill använda biobanksprov. I en intervju med projektledaren Christian Bruzelius berättar han om sin syn på projektet, lärdomarna och vägen framåt.

Projektet ”Lätt att göra rätt” (LAGR) initierades av Biobank Sverige sommaren 2020 efter att forskare uttryckt en vilja att det ska vara enkelt att forska på biobanksprov och samtidigt följa aktuella rutiner och lagkrav. Projektledaren Christian Bruzelius har sedan dess arbetat med flera olika aktiviteter och delprojekt för att på olika sätt förenkla för forskare.

Hur känner du att det har gått i relation till projektets syfte?

– Det är väldigt uppenbart att det finns stora förväntningar och behov från många olika intressenter på infrastrukturen Biobank Sverige. Dels kvalitetsaspekter från vården och hur vi knyter samman och enhetliggör våra processer men också forskningsaspekten, det vill säga – det ska vara lätt att arbeta på biobanksprov och infrastrukturen ska vara en självklar resurs för det.

Känner du att du har uppnått det som var tänkt?

– Jo men det känner jag. Samtidigt innebär att följa en projektplan och uppnå målen efter utsatt tid en sak men att över tid skapa en kultur kring idén om att det ska vara lätt att göra rätt, det är en svårare uppgift.

Har du fått någon respons från forskarna?

– Det mest direkta var i samband med en workshop om projektet. De som var med var positiva till det vi hade gjort men effekterna av projektet behöver vi kunna mäta bättre och över lite längre tid. Vi behöver också vettiga nyckeltal att följa och det saknar vi faktiskt idag.

Vad har varit roligast med projektet?

– Sedan dag ett har det varit oerhört spännande. Det finns många eldsjälar och otroligt kompetenta människor som befunnit sig i biobanksektorn länge men ändå söker sig framåt och vill utvecklas. Det finns en förändringspotential som är otrolig och en framåtanda som är väldigt inspirerande.

Ser du själv någon särskild utmaning framåt?

– Ofta när vi har en dialog med forskare om biobankning är det de som redan är välinsatta i vad det innebär. Forskarna själva uttryckte det som att vi behöver fiska mer i främmande vatten vilket jag tyckte var väldigt bra sagt och något som vi borde ta till oss. Vi behöver titta bredare på målgruppen.

Vad väntar härnäst för projektet Lätt att göra rätt?

– Vi är nu i fas två som är en förlängning av det tidigare arbetet men utan lika konkreta aktiviteter och med större fokus på förankring och behovsinsamling. Idén är att arbeta vidare med effekterna av projektet men med samma mål som tidigare – bättre ansökningar och ett fortsatt underlättande av ansökningsprocessen kring biobanksprov.

För mer information om Lätt att göra rätt, se projektrapporten – Lätt att göra rätt Fas 1