allmänhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Biobankslagen

Den 1 januari 2003 trädde biobankslagen i kraft i Sverige. Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Biobank Sverige verkar för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring biobankslagen och dess praktiska tillämpning.

Tillsynsmyndighet och föreskrifter

Tillsynsmyndighet för biobankslagen är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) >>

Biobankssamordnaren i respektive landsting/region ansvarar för att anmäla nya biobanker eller förändringar av befintliga biobanker till IVO.

Arbetet med föreskrifter hanteras av Socialstyrelsen >>.

  

LADDA NED

Dokument

Ordlista

x

Gör en ny sökning: