Sök
Basic information in english
x
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Regionala biobankscentrum

Norra (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland)

RBC-chef

Jenny Åkerblom

Tel: 090-785 15 29

jenny.akerblom@vll.se

Adress

Regionalt biobankscentrum
Laboratoriemedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Stockholm (Stockholm och Gotland)

RBC-chef

Lena Brynne

Tel: 070 737 43 32

lena.brynne@sll.se

Multicenterstudier
Emilia Nuorala
emilia.nuorala@sll.se
070 737 7908

biobankscentrum.lsf@sll.se

Adress

Regionalt biobankscentrum
Box 22550
104 22 Stockholm
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69

Hemsida

Sydöstra (Jönköping, Östergötland och Kalmar)

RBC-chef

Gunilla Bergström

Tel: 010-103 44 03

gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

Adress

Regionalt biobankscentrum
Sydöstra sjukvårdsregionen
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Hemsida

Södra (Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne)

RBC-chef

Marie Sverud

Tel: 046-275 29 88

marie.b.sverud@skane.se

Adress

Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Biobank, Labmedicin Skåne
223 81 Lund

Hemsida

Uppsala Örebro (Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Värmland, Örebro och Sörmland)

RBC-chef

Sonja Eaker

Tel: 018-15 19 20

sonja.eaker.falt@rbcuppsalaorebro.se

Frågor ang. multicenteravtal:
Birgitta Sundberg
018-15 19 32

rbc@rbcuppsalaorebro.se

Adress

Regionalt biobankscentrum
Akademiska Sjukhuset
Dag Hammarskjölds v. 54A
751 85 Uppsala

Besöksadress / Bud
Regionalt biobankscentrum
Dag Hammarskjölds v. 54A
751 85 Uppsala

Hemsida

Västra Götaland (Västra Götaland)

RBC-chef

Linda Paulson

Tel: 0700- 82 50 65

linda.paulson@vgregion.se

Multicenterstudier
Katarina Peltz
0761-11 71 57

rbcvast@vgregion.se

Adress

Regionalt biobankscentrum Väst
Gröna stråket 8 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg