SÖKSök

Start  /  Publikationer

Publikationer

Här samlar vi publikationer från Biobank Sverige eller där Biobank Sverige varit delaktig.

För frågor eller synpunkter, kontakta kommunikation@biobanksverige.se

Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Nationell samordning avseende biobankning av covid-19-relaterade prov

I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser…

Ladda ned
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunnaerfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data.

Ladda ned
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Hur kan användningen av befintliga vårdprovsamlingar i etikprövad medicinsk forskning underlättas?

Projektets primära syfte var att undersöka om värdet av prov insamlade för ändamålen vård och behandling kan utökas genom att skapa förutsättningar som underlättar användning av dessa inom etikprövad medicinsk…

Ladda ned
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Underlag för prissättning av tjänster för forskning utförda inom patologi/cytologi

Syftet med projektet var att underlätta för alla patologi/cytologi verksamheter gällande kostnadstäckning för det arbete som utförs inom ramen för olika forskningsprojekt samt att underlätta för forskare att kunna beräkna…

Ladda ned
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning

Dessa nationella riktlinjer riktar sig till professionen inom biobanker och inom laboratorieservice vars uppdrag är att stödja forskning som omfattar insamling och hantering av vätskebaserade prov i etikprövad forskning.

Ladda ned
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

PKU-biobanken – En nationell resurs för hälsa

Biobank Sverige och PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) har tittat närmare på hur PKU-biobankens möjligheter till att vara en nationell resurs för hälsa kan förbättras. 

Ladda ned
1 2