Till startsidan för Biobank Sverige

Covid-19

Här kan du läsa mer om tillgång till covid-19 prov för forskning.

Covid-provsamling NPC

För dig som vill forska om covid-19 finns en nationell samverkan kring sparade prov från samtliga regioner som förvaras vid Nationellt Pandemicenter (NPC). Totalt rör det sig om cirka 1,5 miljoner prov som är tillgängliga för etikgodkänd covid-forskning.

Så ansöker du om prov vid NPC

Fyll i blanketten ”Ansökan om yttrande från expertgruppen avseende tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid NPC” (dokument L1h) i sin helhet. Du hittar blanketten och tillhörande anvisning (K10) här nedan:

K10. Anvisningar och rutiner för tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid Nationellt Pandemicenter

L1h. Ansökan om yttrande från expertgruppen avseende tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid NPC

Notera att ansökan om prov inklusive relevanta bilagor administrativt ska förhandsgranskas utifrån biobankslagens krav. Detta görs av koordinerande RBC innan det att expertgruppen lämnar sitt yttrande. Komplett underlag ska därför skickas till covid19@biobanksverige.se.

Efter det att utsedd expertgrupp lämnat sitt yttrande inhämtar koordinerande RBC beslut (dokument L1 med L1h som bilaga) av berörda företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank.

Alla ansökningar om tillgång till prov som förvaras vid NPC kräver att forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och att forskningen ska vara covid-19-relaterad.

Covid-dataportal

Det svenska Covid-19 Provsamlingsregistret är ett verktyg för forskare som vill använda redan insamlade biobanksprover och data relaterade till covid-19 från svenska provsamlingar i sin forskning. Covid-19 Provsamlingsregistret möjliggör sökningar efter provsamlingar som uppfyller forskarens sökkriterier genom en filterfunktion.

Nationell Covid-19 provsamling vid NPC