forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Multicenterprincipen

För att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från flera landsting/regioners biobanker har multicenterprincipen tagits fram.

Multicenterprincipen kan tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

  • Nyinsamlade prov ( insamlade vävnadsprov som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller inte villkoren )
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning se Etikprövningsnämnden (EPN) webbplats >>
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten ( kontaktuppgifter till e-biobankerna hittar du HÄR >> ).

För att ansöka om tillgång till prov enligt multicenterprincipen behöver du fylla i blankett N1a och bilaga N1b.

Var ska ansökan skickas?

Ansökan ska inte skickas till Biobank Sverige, utan till det Regionala Biobankscentrum (RBC) >> i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd. En översikt av ansökningsförfarandet hittar du HÄR >>

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta det Regionala Biobankscentrum (RBC) i det landsting/region ansökan avser.

För att privat vårdgivare ska kunna omfattas av biobanksavtalet krävs det att dessa tre villkor är uppfyllda:

  • huvudprövaren tillhör en region, ett landsting, en kommun, ett universitet eller en högskola
  • minst en av de ingående klinikerna/siterna tillhör ett landsting/region
  • en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och en av landstingens/regionernas e-biobanker. Kopia på fullmakten biläggs ansökan.

 

svenska