forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Multicenterprincipen

För att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från flera landsting/regioners biobanker har multicenterprincipen tagits fram.

Multicenterprincipen kan tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

  • Nyinsamlade prov ( insamlade vävnadsprov som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller inte villkoren )
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning se Etikprövningsnämnden (EPN) webbplats >>
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten ( kontaktuppgifter till e-biobankerna hittar du HÄR >> ).

För att ansöka om tillgång till prov enligt multicenterprincipen behöver du fylla i blankett N1a och bilaga N1b.

Var ska ansökan skickas?

Ansökan ska inte skickas till Biobank Sverige, utan till det Regionala Biobankscentrum (RBC) >> i den sjukvårdsregion där etikprövningen* är utförd. En översikt av ansökningsförfarandet hittar du HÄR >>

* Den 1 januari ändras organisationen med de regional etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Detta kommer innebära att multicenteransökan för biobank kan skickas till det RBC i den region där huvudansvarig forskare finns eller i den sjukvårdsregion där etikansökan genomförts. Mer information om vilket RBC, ansökan enligt Multicenterprincipen ska skickas till kommer under december.

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta det Regionala Biobankscentrum (RBC) i det landsting/region ansökan avser.

För att privat vårdgivare ska kunna omfattas av biobanksavtalet krävs det att dessa tre villkor är uppfyllda:

  • huvudprövaren tillhör en region, ett landsting, en kommun, ett universitet eller en högskola
  • minst en av de ingående klinikerna/siterna tillhör ett landsting/region
  • en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och en av landstingens/regionernas e-biobanker. Kopia på fullmakten biläggs ansökan.

 

svenska