Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige

BIOBANKSSAMORDNARE/BIOBANKER/NEJ-TALONGER

Blekinge

Biobankssamordnare

Angelica Kjellssons (FÖRÄLDRALEDIG)

Tel: 0455-73 49 32

biobank@regionblekinge.se

Biobankens registreringsnummer: 462


Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

Dalarna

Biobankssamordnare

Katarina Järlestedt

Tel: 023-49 23 83

katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

Namn på biobank: Biobank Dalarna
Registreringsnummer: 874 (diagnostiska patologiprov) och 873 (forskningsprov och nyinsamlade prov)

Mottagare av Nej-talong

Katarina Järlestedt
Patologi och Cytologi Dalarna
Falu Lasarett
791 83 Falun

Hemsida

Gotland

Biobankssamordnare

Thomas Kunze

Tel: 0498-26 85 14

thomas.kunze@gotland.se

För biobank och biobankens registreringsnummer se Stockholm

Mottagare av Nej-talong

Thomas Kunze
HoS Förvaltning
Region Gotland
621 81 Visby

Gävleborg

Biobankssamordnare

Carina Hammarfjäll

Tel: 026-158564

biobank@regiongavleborg.se

Biobankens registreringsnummer: 984

Mottagare av Nej-talong

Carina Hammarfjäll
Klinisk patologi och cytologi
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Tel: 026-158564

Halland

Biobankssamordnare

Tomas Seidal, Eleonora Bruhn

Tel: 035-13 18 85, 035-14 78 15

tomas.seidal@regionhalland.se

Biobankens registreringsnummer:
325 (Klinisk Patologi & Cytologi)

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

Jämtland/Härjedalen

Biobankssamordnare

Agneta Lindberg

Tel: 063-14 75 98

agneta.lindberg@regionjh.se

Namn på biobank: Biobanken Region Jämtland Härjedalen
Registreringsnummer: 398

Mottagare av Nej-talong

Agneta Lindberg
FoU enheten
hus 12, plan 3
Östersundssjukhus
831 83 Östersund

Jönköping

Biobankssamordnare

Jeanette Karlsmo

Tel: 010-24 25933

jeanette.karlsmo@rjl.se

Namn på biobank: Laboratoriemedicins kombinationsbiobank
Registreringsnummer: 868

info.biobank@rjl.se

Mottagare av Nej-talong

Jeanette Karlsmo
Länssjukhuset Ryhov
Medicinsk diagnostik
Patologilaboratoriet
551 85 Jönköping

Kalmar

Vik. biobankssamordnare

Lena Lundström

Tel: 072-4627517

lena.lundstrom@regionkalmar.se

Biobankernas registreringsnummer:
488 ( Patologi/cytologi )
490 ( Klinisk mikrobiologi )
491 ( Klinisk kemi )


Mottagare av Nej-talong

Lena Lundström
Diagnostiskt Centrum, Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Tel: 072-4627517

Kronoberg

Biobankssamordnare

Marie Jadner

Tel: 0470-58 75 13

marie.jadner@kronoberg.se

Biobankens registreringsnummer:
340

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

Norrbotten

Biobankssamordnare

Ella-Karin Blomqvist

Tel: 0920-282000/0923-761 46

ella-karin.blomqvist@norrbotten.se

Biobankens registreringsnummer:
3

Mottagare av Nej-talong

Biobanken Region Norrbotten
Sunderby sjukhus, Laboratoriemedicin
Avd för patologi och cytologi
971 80 Luleå

Region Skåne

Tf. Biobankssamordnare

Malin Ivarsson

Tel: 046-275 29 84

rbcsyd@skane.se

Biobankens registreringsnummer:
136

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

Hemsida

Stockholm

Biobankssamordnare

Linda Lindskog

Tel: 08-517 725 52

biobankstockholm.karolinska@sll.se

Namn på biobank: Stockholms Medicinska Biobank
Registreringsnummer: 914

Mottagare av Nej-talong

Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms medicinska biobank
Eugeniavägen 43, M8:01
171 76 Stockholm

Hemsida

Sörmland

Biobankssamordnare

Christina Gökstorp

Tel: 016-105402

biobank@regionsormland.se

Namn på biobank: Biobank Sörmland
Registreringsnummer: 872

Mottagare av Nej-talong

Christina Gökstorp
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
631 88 Eskilstuna

Tel: 016-105402

Hemsida

Uppsala

Biobankssamordnare

Anna Beskow

Tel: 018-611 39 32

info@uppsalabiobank.uu.se

Namn på biobank: Uppsala biobank
Registreringsnummer: 827

Mottagare av Nej-talong

Åsa Forsberg
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Hemsida

Värmland

Biobankssamordnare

Margareta Eriksson

Tel: 010-839 11 96

biobank@regionvarmland.se

Namn på biobank: Värmland biobank
Registreringsnummer: 924

Mottagare av Nej-talong

Margareta Eriksson

Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Tel: 010-839 11 96

Hemsida

Västerbotten

Biobankssamordnare

Johanna Åkerlund

Tel: 090-785 85 62

johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se

Namn på biobank: Biobanken Norr
Registreringsnummer: 472

Mottagare av Nej-talong

Johanna Åkerlund
Biobankscentrum NUS
901 85 Umeå

Västernorrland

Biobankssamordnare

Anders Henriksson

Tel: 060-18 14 86

anders.henriksson@rvn.se

Biobankernas registreringsnummer:
437 ( Avdelningen patologi och cytologi )
438 ( Laboratoriemedicin Västernorrland )

Mottagare av Nej-talong

Anders Henriksson
Laboratoriemedicin Västernorrland
851 86 Sundsvall

Västmanland

Biobankssamordnare

Annika Kärnsund

Tel: 021-176559

biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Biobankernas registreringsnummer:
554 (Patologi/cytologi )
84 (Klinisk mikrobiologi)
442 (Klinisk kemi)

Mottagare av Nej-talong

Annika Kärnsund
CIFU, Ingång 29
Västmanlands sjukhus
721 89 Västerås


Hemsida

Västra Götaland

Biobanksamordnare

Katarina Peltz

Tel: 0761-11 71 57

katarina.peltz@vgregion.se

Namn på biobank: Biobank Väst
Registreringsnummer: 890

Mottagare av Nej-talong

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Biobank Väst
413 45 Göteborg

Hemsida

Örebro

Biobanksamordnare

Karin Johansson

Tel: 019- 602 1784

karin.johansson11@regionorebrolan.se

Namn på biobank: Örebro biobank
Registreringsnummer: 454

Mottagare av Nej-talong

Örebro Biobank
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

Hemsida

Östergötland

Biobankssamordnare

Gunilla Bergström

Tel: 010 – 103 44 03

gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

Namn på biobank: Biobank Östergötland
Registreringsnummer: 1

Mottagare av Nej-talong

Gunilla Bergström
Regionalt BiobanksCentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Hemsida