forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Sjukvårdsintegrerad insamling

Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården. Det medför att prov får samma höga kvalitet som vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet av provhanteringen och information om hur provet har hanterats. Insamling och biobankning av forskningsprov sker i enlighet med biobankslagen och kan användas i etikgodkända projekt med inhämtat patientsamtycke.

Vätskebaserade prov

Sjukvårdsintegrerade hanteringen av vätskebaserade prov innebär att man för godkända, etikprövade projekt kan beställa biobanksprov via journalsystemet, som alikvoteras och frysförvaras i biobank. Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på proverna. All information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett s.k. LIMS. De landsting/regioner som ännu inte har den sjukvårdsintegrerade hanteringen kan erbjuda andra lösningar för insamling av prov för forskningsändamål.

Idag finns modellen för sjukvårdsintegrerad biobankning av forskningsprov implementerad i 22 sjukhus runt om i Sverige. Ytterligare 4 sjukhus arbetar med införande av modellen.

Om du är intresserad av att komma igång med provinsamling, kontakta i första hand den biobanksservice där du är aktiv som forskare. Biobanksservice kan du läsa mer om HÄR>>

Vävnad

I flera landsting/regioner införs nu parallellt med de rutinmässigt arkiverade vävnadsproverna även en sjukvårdsintegrerad process för insamling av färskfrusen och paraffininbäddad vävnad för forskning. På samma sätt som för blod och vätskor registreras all information om vävnadsprovet och dess hantering i ett IT-stöd.
En nationell referensgrupp med representanter från alla universitetssjukhus finns för samordning av den sjukvårdsintegrerade hanteringen.
För mer information kontakta respektive biobank eller biobankssamordnare för aktuellt landsting/regionen

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: