Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Stockholm (Stockholm och Gotland)

RBC-chef

Lena Brynne

Tel: 08-517 730 31

biobankscentrum.karolinska@sll.se

Multicenterstudier
Emilia Nuorala
08-517 725 02

biobankscentrum.lsf@sll.se

Adress

Ny adress f.r.o.m 27 augusti 2019

Karolinska Universitetssjukhuset
Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland
Eugeniavägen 43, M8:01
171 76 Stockholm
Hemsida