Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Region Skåne

Tf. Biobankssamordnare

Malin Ivarsson

Tel: 046-275 29 84

rbcsyd@skane.se

Biobankens registreringsnummer:
136

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

Hemsida