forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Goda exempel på biobanksforskning

På den här sidan samlar vi artiklar och nyheter om forskning på biobanksprov

Vill du lämna tips om artiklar som lyfter biobanksforskning? Kontakta oss på Biobank Sverige!

Ärftlig risk för diabetes kopplad till bakteriefloran

Forskare vid Linköpings universitet undersöker hur ärftlig risk och miljöfaktorer samspelar vid typ 1-diabetes baserad på ABIS-studien (All Babies in Southeast Sweden).

Risk för cancer kan spåras i blodet många år i förväg

Nyhet med länk till avhandling vars studier bygger på provsamlingarna NSHDS i Västerbotten samt biobankerna Janus i Norge och EPIC i Europa.

Livsstil kopplat till risk för tarmcancer

Jämförelse av metabola riskfaktorer med data och blodprover från bland annat ett stort antal individer som deltagit i hälsoundersökningar i Västerbotten.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: