Vad gäller för prov som idag inte omfattas av lagen men som kommer omfattas i den nya? 

Det är ändamålet med insamlingen och bevarandet som avgör om prov omfattas av lagen, ej såsom idag, var den sker. Det innebär att de prov som samlas in för forskning från frivilliga forsknings-/försökspersoner utanför vården omfattas av den nya biobankslagen. Att tänka på, bland annat, biobankslagen kräver att prov som omfattas av lagen alltid ska inrättas i en biobank.