SÖKSök

Vad gäller för prov som tidigare inte omfattats av biobankslagen men som kommer omfattas i den nya?

Det är ändamålet med insamlingen och bevarandet som avgör om prov omfattas av lagen. Det innebär bland annat att prov som samlas eller tidigare samlats in för forskning från frivilliga forsknings-/försökspersoner utanför hälso-och sjukvården kommer omfattas av biobankslag (2023:38). Det innebär att prov som tidigare inte omfattades av biobankslag behöver inrättas i en biobank.