SÖKSök

Vad gäller för etikprövning om man ska göra ny forskning på insamlade prov i Sverige som förvaras i annat land? 

Biobankslagen medger att prov får förvaras (åtgärd) utomlands. Proven omfattas fortfarande av svensk biobankslag och proven tillhör en ansvarig biobank i Sverige.

Om sådana prov är relevanta för ny forskning behöver mottagare vara medveten om att den nya forskningen inte täcks av befintligt avtal mellan ansvarig biobank i Sverige och mottagaren.

Ny forskning där svenska prov ingår måste alltid godkännas i av svensk tillståndsmyndighet, Etikprövningsmyndigheten eller Läkemedelsverket beroende på vilken typ av forskning som ska bedrivas.

Därefter krävs en ansökan till ansvarig biobank i Sverige och ett nytt MTA avtal måste upprättas mellan biobanksansvarig och mottagaren för det nya forskningsprojektet.