SÖKSök

Påverkas processen för biobanksansökan för befintliga vårdprov? 

Processen för att få tillgång till befintliga prov i regionernas biobanker kommer inte ändras när det gäller befintliga vårdprov.