SÖKSök

Innebär genetisk forskning några särskilda krav eller samtycke från mig enligt biobankslagen?


För att få bedriva forskning, inklusive genetisk forskning, på identifierbara prov som omfattas av biobankslagen krävs prövning och beslut av Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) alternativt tillstånd enligt tillämplig EU-förordning om klinisk prövning eller prestandastudier.