SÖKSök

Finns det DNA register i svenska biobanker som kan användas för brottsutredningar?

Nej – det finns inget DNA-register kopplat till svenska biobanker som gör det möjligt att söka efter enskilda gärningspersoner inom ramen för brottsutredning.

Om polisen saknar en misstänkt gärningsperson:

Det går inte att använda svenska biobanker för att identifiera en gärningsperson i de fall det är okänt av polisen vem som kan vara intressant i en brottsutredning. Biobankerna är uppbyggda specifikt för de ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen, bl.a. vård och forskning, och innehåller endast prov och viss data utifrån dessa ändamål.

Om det inte finns någon misstänkt kan DNA från en brottsplats matchas mot polisens egna register som innehåller DNA-sekvenser. På så vis kan de få reda på om DNA:t härrör från någon av de personer som sedan tidigare finns registrerade i deras register.

Om polisen har en misstänkt gärningsperson:

Svenska biobanker används inte för att identifiera misstänka gärningspersoner. Om polisen har en misstänkt gärningsperson är det vanliga tillvägagångssättet att polisen med stöd av rättegångsbalken (1942:740) tar ett salivprov direkt på den person som är misstänkt för brottet.

Läs mer om varför biobanker inte kan användas för att lösa brott