SÖKSök

Är alla prov i en studie biobanksprov?

Prov sparade i en biobank: Samtliga prov som är sparade i en biobank och som kan spåras till en enskild person omfattas av Biobankslagen. Detta gäller både prov som primärt sparats för vård och behandling och som primärt sparats forskningsändamål.

Prov tagna av vårdgivare för forskningsändamål: Samtliga prov som tagits/tas för forskningsändamål och som kan spåras till en enskild person omfattas av Biobankslagen. Från 1 januari 2019 finns dock ett undantag som innebär att prov som är avsedda för forskning och som analyseras inom sex månader från provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen inte omfattas av biobankslagen. Notera att båda villkoren måste vara uppfyllda.

Prov tagna utanför vårdgivares verksamhet, t.ex. på ett företag eller en forskningsinstitution som ej samtidigt är vårdgivare: Dessa prov omfattas inte av biobankslagen. Provgivarna bör informeras skriftligen i patientinformationen om inte alla prov tagna för studien omfattas av Biobankslagen. Notera att Biobank Sverige föreslår att alla prov som ska sparas hanteras såsom om de omfattades av biobankslagen.