Reviderade nationella mallar för biobanksansökan

Som ett led i Biobank Sveriges kontinuerliga förbättringsarbete och förenkling av tjänster, rutiner och processer har Biobank Sveriges dokumentarbetsgrupp gjort en omfattande översyn av samtliga nationella mallar för biobanksansökan (L- och N-serien) samt de...