Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, DECEMBER 2020. #26

Året som gått – reflektioner kring covid-19

På ett eller annat vis påverkas vi alla av den pågående pandemin. Det kan vara så att vi själva eller någon vi bryr oss om blivit drabbad. Eller så påverkas vi på ett eller annat vis av de fysiska restriktioner som finns. Det lurar en oro kring om detta är det nya normala. Många arbetar också inom yrken som har …

» Läs mer

Personalen en viktig framgångsfaktor

För analyslaboratoriet på universitetssjukhuset i Örebro har coronapandemin inneburit en enorm utmaning, precis som för alla andra analyslaboratorier och många andra delar av vårdkedjan. Personalen får jobba hårt, det är osäkert om de får leveranser de beställt, och prioriteringar måste göras om. Förutom kraven som själva analysverksamheten ställer så finns det ett stort intresse av att samla prover till landets …

» Läs mer

Enorm omställning för Karolinskas analyslaboratorium

Coronapandemin har inneburit enorma påfrestningar på alla delar av vården. Bland annat har möjligheterna att lämna prov ökat explosionsartat. Det har satt en enorm press på de laboratorier som analyserar proverna, som på kort tid fått utöka och ställa om sin verksamhet på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. De biomedicinska analytiker och laboratorieingenjörer som jobbar på de laboratorier som …

» Läs mer
Även biobankerna pressas hårt av pandemin

Även biobankerna pressas hårt av pandemin

Det är inte bara sjukvården som utsatts för enorma påfrestningar av den pågående pandemin. Även hanteringen av prov som ska sparas i biobanker för framtida forskning har drabbats av den storm som pandemin varit. Anna Beskow är disputerad molekylärbiolog och chef för biobanken i Region Uppsala. – Jag hade rätt mycket att göra innan pandemin. Men sedan i våras har …

» Läs mer
Microtubes and micropipet lab test

Umeåprojekt bygger provsamling för covid- forskning

Forskare i Umeå bygger upp en provsamling i regionens biobank för forskning om covid-19 och det virus som ligger bakom pandemin. Det har varit ett enormt arbete att dra igång ett sådant projekt mitt under en pågående pandemi och att se till att alla steg i processen håller en hög kvalitet. Men provsamlingen kommer att vara mycket värdefull för forskningen, …

» Läs mer

Första omgången medel från Vetenskapsrådet fördelade för utökad biobankning av covid-19

In vitro fertilization lab technician preparing sperm.
Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning. Covid-forskning är av yttersta vikt för att öka förståelsen kring hur sjukdomen ska kunna hanteras och förhindras. Vidare behövs kunskap om hur eventuella …

» Läs mer
shutterstock_1017511555

Att vara provservicekoordinator under en pandemi

Att starta nya forskningsstudier, identifiera befintliga biobanksprov och göra utplock av insamlat material från flera orter i Sverige kräver bred kunskap och kompetens inom biobanksområdet. Vid samtliga sju noder inom Biobank Sverige finns en eller flera provservicekoordinatorer (PSK) som har i uppdrag att bland annat ge stöd vid nationell biobankning och underlätta forskning på biobanksprov. Servicen som provservicekoordinatorerna kan ge …

» Läs mer

Europe Biobank Week 2020

Tidigare under året såg det mörkt ut för den stora europeiska biobankskonferensen Europe Biobank Week (EBW), som ursprungligen skulle ägt rum i Sofia i mitten av oktober. BBMRI-ERIC och ESBB, de två internationella biobanksorganisationerna som ligger bakom arrangemanget, gjorde emellertid en enorm kraftansträngning och anordnade en helt digital konferens med bara en månads fördröjning, 17-20 november. Temat för året var …

» Läs mer

Notiser

Film med Göran Bergström, SCAPIS

I filmen Biobankens betydelse för framtida forskning får vi följa med när Göran Bergström, överläkare och professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om biobankens viktiga roll och arbete i forskningsstudien SCAPIS. SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som ska förhindra hjärt-lungsjukdom. Göran Bergström är huvudansvarig för SCAPIS. Studien som är nationell involverar sex olika biobanker och sker i nära samarbete med Biobank Sverige. Detta har möjliggjort att biobankningen har gjorts på ett standardiserat sätt med hög kvalitet.

Forskarporträtt på engelska

Nu finns flertal av de forskarporträtt som publicerats under 2020 översatta och tillgängliga på engelska på biobanksverige.se

Uppdaterad e-learning om biobankslagen

Nu finns en uppdaterad e-learning om Biobankslagen tillgänglig på Läkemedelsakademins webbplats. Sen utbildningen lanserades i början av 2020 har över 500 personer gått utbildningen och deras utvärderingar ligger till grund för uppdateringen
foga text.
flaskor_transparent_660px
godjul
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter