SÖKSök

Arkiv: Konferens

Kvalitetsregister för forskning 2024

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Dagen arrangeras både fysiskt och online.

Läs mer
Kvalitetsregister för forskning

Europe Biobank Week 2024

Europas största biobankskonferens kommer åter att vara fysisk och arrangeras 2024 i Wien. Tema denna gång är ”Strengthening biobanks and biorepositories – Collaborative approaches for a sustainable future”.

Läs mer
Europe Biobank Week 2024 logo

Nordic Biobank Conference

Välkommen till den andra upplagan av nordens biobankskonferens som denna gång arrangeras i Trondheim, Norge!

Läs mer