SÖKSök

Kvalitetsregister för forskning

Kvalitetsregister för forskning 2024

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård.

Dagen arrangeras både fysiskt och online.