SÖKSök

Införandeprojektet som ska göra det lätt att ansluta till nya SBR

Svenska biobanksregistret (SBR) är ett nationellt register för biobanksprov som sedan 2021 förvaltas och utvecklas av Biobank Sverige med stöd av regionerna. Vi har träffat Ulrica Lindberg som är projektledare för införandeprojektet av SBR och som berättar om arbetet med projektet och planen framåt.

Hej Ulrica, vill du berätta lite om dig själv?

– Jag är verksamhetskonsult från TietoEvry och är inhyrd projektledare för införandeprojektet av SBR. Jag har följt IT-utvecklingen i vården i cirka 30 år och löpande arbetat med olika former av införande- och verksamhetsprojekt. Jag inledde min yrkeskarriär som undersköterska och brukar säga att jag fortfarande har en mental fot kvar i verksamheten, att göra nytta står alltid i fokus för mig – både för verksamheten och slutanvändaren.

Hur skulle du beskriva din roll i projektet?

– Jag skulle säga att jag är spindeln i nätet där mitt jobb är att ställa frågor, hålla i taktpinnen och driva projektet framåt. Samtidigt är jag i behov av att jobba tillsammans med grupperingar som har kunskap i området och om organisationen. Tydlighet och kommunikation är jätteviktigt och vi kommer succesivt att involvera fler personer under projektets gång och ge mer information. En framgångsfaktor i projektet är verksamheternas delaktighet.

Vad är målet med införandeprojektet?

– Det har förändrats sedan vi startade i januari. Den stora skillnaden är att det inte längre är ett integrationsprojekt. Det handlar inte om att ansluta till registret utan att skapa förutsättningar för att det ska gå att ansluta. Det ska vara så enkelt som möjligt för regionerna att ansluta till det nya SBR, där vi i första hand hoppas kunna ansluta de regioner som var anslutna till SBR sedan tidigare. Om vi sedan kan få in ytterligare regioner som nyanslutningar innan året är slut vore det jättebra.

Vad är det ni vill förbättra i det nya SBR?

– Bland annat bättre felhantering, att man minimerar supporten som krävs, att man förbättrar förutsättningar kring förvaltning och att vi kvalitetssäkrar den data som vi för över till systemet. När projektet började i januari var idén först att styra över informationen som fanns i det gamla SBR till det nya. Men vi kom fram till att det är så otroligt liten vinning med den lösningen. Om vi väl gör om och gör nytt vill också gärna förbättra saker och ting.

Vad gör ni just nu i projektet?

– Vi håller på att ta fram en standard för dataöverföringen till SBR och har samlat in fakta samtidigt som vi samarbetar med olika labbleverantörer för att nå en kravspecifikation och hitta en lösning tillsammans.

– Ett viktigt medskick är att vi inte ska utöka kravspecifikationen för registret utan hålla oss till den specifikation som gällde för det gamla SBR men samtidigt se över hur vi kan få mer harmoniserad data till SBR för att öka registrets värde. Det första målet är därför inte att utöka specifikationen utan att kvalitetssäkra det som redan finns.

Finns det någon särskild utmaning som du ser det för införandeprojektet?

– Utmaningen är att det är många intressenter när det är ett nationellt projekt. Samtliga regioner kommer att ansluta till SBR men hur deras prioritet och förvaltningsplan för anslutning ser ut är inget som jag vet eller kan styra över. Projektet bygger på samverkansavtal mellan alla regioner, nu vill vi därför skapa incitament för att laboratorierna ska vilja ansluta till SBR. Enkelheten för att kunna ansluta är en av våra allra största drivkrafter.

Finns det något du kan säga om milstolpar och planen framåt?

– Många frågetecken kommer att vara utredda innan midsommar. Förhoppningen är sedan att de som ska fokusera på att ansluta till systemet ska kunna göra det i höst. Det är också mitt budskap till IT-avdelningar och regioner – att i höst – det är då det händer.

Tack Ulrica för att du ville ställa upp på intervjun!