SÖKSök

Att vara provservicekoordinator under en pandemi

Att starta nya forskningsstudier, identifiera befintliga biobanksprov och göra utplock av insamlat material från flera orter i Sverige kräver bred kunskap och kompetens inom biobanksområdet. Vid samtliga sju noder inom Biobank Sverige finns en eller flera provservicekoordinatorer (PSK) som har i uppdrag att bland annat ge stöd vid nationell biobankning och underlätta forskning på biobanksprov.

Servicen som provservicekoordinatorerna kan ge blir extra viktig under en pandemi när sjukvården är hårt belastad samtidigt som det finns ett ökat tryck på att starta forskningsstudier om den nya sjukdomen.

-Samverkan med biobankerna gör det möjligt att driva studien under de pressade förhållanden som pandemin innebär för sjukvården och förlossningsvården. Servicen från PSK är en förutsättning för att studien ska kunna genomföras snabbt och tillförlitligt, säger Verena Sengpiel som är ansvarig forskare för COPE-studien. COPE är en nationell studie med flera deltagande kliniker runt om i landet.  

Under tidig vår 2020 skickades den första nationella studieförfrågan om covid-19 från Göteborg till Biobank Sveriges nätverk för PSK. Medan biobanker i flera andra länder stängde ner med anledning av pandemin, förberedde biobankerna i Sverige sig på att ta emot biobanksprov just med avseende på covid-19.

Alla biobanker i Sverige prioriterade covid-studier. Eftersom provservicekoordinatorernas samarbete kring nationella studier redan fanns på plats, kunde de agera snabbt. Pandemin ställde dock krav på nya risk- och konsekvensanalyser för att belysa och hantera risker vid biobankning av dessa prov. Många olika provtyper skulle omhändertas och det fanns väldigt lite kunskap kring risker med provhantering avseende SARS-Cov2.

Hur har provservicekoordinatorernas arbetssätt förändrats?

Redan före coronapandemin hade PSK-gruppen regelbundna digitala möten för att samordna och koordinera studier som ett par gånger per termin kompletterades med fysiska möten ute på de olika noderna. Under pandemin övergick detta helt till digitala möten.

Under våren 2020 var det flera studier som låg i startgroparna för att påbörja provinsamling, men som till följd av coronapandemin fick pausa arbetet och är på väg att start nu i höst istället. Flera nya studier med fokus på covid-19 har startats med hjälp av provservicekoordinatorerna och fler är på gång. PSK är även representerade och delaktiga i olika nationella arbetsgrupper inom Biobank Sverige, bland annat gällande framtagande av utbildnings- och informationsmaterial, biobankning av prov vid sällsynta diagnoser, samordning av utplock av prov från nationella studier samt samordning av sparande av covid-prov i biobank.

Provservicekoordinatorerna Wahida Sarwari och Kristin Scott