SÖKSök

Vid nyinsamling av prov – om forskningshuvudmannen/sponsor har en biobank, behövs inget avtal då? 

I biobankslagen finns inte något krav på att prov som samlas för forskning inom hälso-och sjukvården måste registreras i vårdgivarens biobank, utan prov kan direkt tillhöra forskningshuvudmannen/sponsor som beslutat om insamlingen av prov. Vem som ska vara biobankshuvudman vid ett visst samarbete regleras inte i lagen.

  • Om prov tas i en region är utgångspunkten att den region där prov tas är ansvarig huvudman för prov om inte annat meddelas av den som beslutat om insamlingen. Alternativen är sålunda att antingen
  • ansöka om inrättande av provsamlingen i biobank hos biobanksansvarig där prov tas eller,
  • meddela biobanksansvarig där prov tas om att den som beslutat om insamlingen är ansvarig huvudman för biobanken (vilket bör vara regeln/utgångspunkten)

Blanketter för biobanksansökan eller meddelande hittas på biobanksverige.se.

Kontakta alltid i ett tidigt skede biobanken inom aktuell region för att komma överens om vilket alternativ som ska gälla.