Varför är det viktigt att spara prov i biobanker?

Prov i biobanker sparas för

  • patientens egen framtida vård
  • genetiska släktingar eller för framtida generationer i samband med diagnos och behandling av ärftliga sjukdomar
  • att säkra och öka kvaliteten i vården
  • att utbilda ny personal som ska ställa diagnoser i framtiden
  • att utveckla ännu säkrare eller bättre diagnosmetoder eller verktyg
  • forskning om varför sjukdomar uppkommer och hur de ska behandlas och därmed bidra till att förebygga och lindra sjukdom
  • att utveckla nya behandlingsmetoder, läkemedel eller vacciner

Läs mer om värdet av biobanksprov på biobanksverige.se/om-biobanker/