SÖKSök

Varför är det viktigt att spara prov i biobanker?

Det vanligaste skälet till att prov sparas är för patientens egen vård, diagnostik och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett gammalt. Prov i biobanker behövs också för utbildning av vårdpersonal och kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården, detta för att få en för en säker vård och diagnostik.
Prov i biobanker kan sparas under många år. Tillgång till samlingar av sparade prov gör det möjligt att studera, förstå, förebygga och behandla både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar. Prov är också viktiga för utveckling och framtagande av nya behandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter till vården. En biobank med få prov blir den mindre användbar för medicinsk forskning eller klinisk prövning.

Se alla FAQ här.