SÖKSök

Vad innebär det att sekundärbiobanker försvinner? 

Det tidigare system som innebar att prov alltid skulle inrättas först i vårdens biobanker (primärbiobanker) och  därefter kunna lämnas ut med hjälp av avtal till t.ex. forskningshuvudmännens biobanker (sekundärbiobanker) har tagits  bort. Uppdelningen mellan primära och sekundära biobanker bedömdes leda till onödig administration.

Vem som ska vara biobankshuvudman vid ett visst samarbete regleras inte i något lagförslag. Prov ska dock alltid inrättas och tillhöra en biobank. Så det är viktigt att reda ut och reglera den faktiska ansvarsfördelningen genom avtal.

Avskaffandet av sekundära biobanker innebär att förbudet att utlämna prov vidare från sådana biobanker försvinner.