SÖKSök

Vad gäller för prov tagna i samband med transplantation?

Enl. 1 kap 5 § är lagen inte tillämplig på material/prov som samlas in, bevaras eller används för transfusion, transplantation, insemination eller befruktning utanför kroppen, detta gäller även de prov som vid transfusion eller transplantation bevaras endast för kvalitetssäkring.
Däremot om ändamålet ändras till någon annan användning än vad som var det ursprungliga syftet, gäller biobankslagen. Är exempelvis det nya ändamålet forskning krävs etikgodkännande och att samtycke inhämtas utifrån vad som i detta anges.
Notera; Undantagsregeln gäller endast material/prov från den som donerar, däremot inte prov från den som är mottagare av donationen. Dvs undantagsregeln gäller enbart kvalitetssäkringen av donatorn. Om prov ska användas för annan kvalitetssäkring gäller biobankslagen

Se alla FAQ här.