Vad gäller för prov som samlas in med stöd av smittskyddslagen?

Identifierbara prov som samlas in och bevaras i en biobank för smittskyddsändamål styrs av smittskyddslagen (2004:168). Om sådana prov samlas in av en vårdgivare omfattas de även av biobankslagen. Detta då biobankslagen innebär att identifierbara prov som samlas in till och bevaras i en biobank eller används för vård, behandling eller andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet omfattas av lagen. Begreppet ”andra medicinska ändamål” omfattar även sådana prov som samlas in, bevaras eller används i en vårdgivares verksamhet för smittskyddsändamål.