SÖKSök

När det gäller åtgärden ”förvaring” – hur länge får prov förvaras utomlands?

Att skicka prov för en viss åtgärd kan exempelvis vara för analys, bearbetning eller förvaring. Förvaring utomlands är tillåtet enligt den nya biobankslagen. Hur länge prov får förvaras utomlands regleras dock inte av biobankslagen utan styrs av vad som godkänts i etikansökan/tillstånd enligt EU-förordning om kliniska prövningar/prestandastudier och vad som forsknings-/försöksperson samtyckt till. Notera också att prov som förvaras utomlands fortfarande omfattas av svenskt biobankslag. Villkoren ska regleras mellan biobanksansvarig och mottagaren via MTA/motsvarande.