SÖKSök

När börjar nya biobankslagen gälla?

Biobankslagen (2023:38) trädde i kraft den 1 juli 2023. Den nya lagen ska även tillämpas på prov som har samlats in före ikraftträdandet.