SÖKSök

Kan material ur biobanker lämnas ut till försäkringsbolag?

Nej, inte till vilket försäkringsbolag som helst. Det enda tillfälle prov som samlats in och bevaras i en biobank i vården, oavsett ändamål för vilket de samlades in, får användas av försäkringsbolag är för att utreda patientskada enligt Patientskadelagen 1996:799 (patientskadelagen). I dessa fall skickas prov för åtgärd prov till regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Utredning initieras av och efter samtycke från patient, vårdnadshavare och/eller dödsbo.